Ubuntu Linux - Dokumentasi apt-get

Bagi memudahkan sesebuat aplikasi di pasang. Aplikasi sepertu apt-get amat berguna . Aplikasi ini akan memuat turun aplikasi yang diingini, bersama-sama dengan "dependency" nya sekali. Di mana aplikasi ini adalah bersamaan dengan yum pada destro red hat (fedora/centos/red hat ent.)

Berikut adalah Secara ringkas cara penggunaanya yang dapat saya beri.

Bagi menentuka server yang ingin digunakan

vi /etc/apt/sources.list

Kebiasaannya sudah ada terdapat senarai dari destro terbabit , namun dalam kes tertentu kita terpaksa memasukkan server yang di ingini terutamanya jika server-server utama ubuntu tidak mengandungi aplikasi berkenaan

Sekiranya Anda ingin ianya tidak membaca kandungan cd, komenkan seperti di bawah

#deb cdrom:[Ubuntu-Server 7.10 _Gutsy Gibbon_ - Release i386 (20071016)]/ gutsy main restricted

Bagi mengemasikini Kandungan aplikasi

$apt-get update

Jika terdapat masalah pada kemaskinian "NO PUBKEY" sila guna kaedah ini

$gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv NO_KEY_YANG_DIBERI

$gpg --export --armor NO_KEY_YANG_DIBERI | sudo apt-key add -


Bagi Proses pemasangan

$apt-get install nama_aplikasi

cth :

$apt-get install nmap

Bagi proses membuang aplikasi pula ,
$apt-get remove nama_aplikasi

cth :

$apt-get remove nmap