Remout PC linux (ubuntu) dengan FreeNX


Bagi mereka yang telah biasa dengan command pada linux ianya adalah perkara mudah dengan openssh , bagaiman pula pada mereka yang baru atau yang gemar mengunakan GUI untuk mengawal Server linux mereka ? jawapan yang selalu kita dengan adalan VNC , realVNC dll . tapi kali ini saya ingin berkongsi satu porjek yang di beri nama FreeNX . Untuk yang berbayar bolehlah mengunakan NoMachine NX . FreeNX adalam percuma 100% dan tiada had sebagaimana NoMachine NX . tetapi bagi client , FreeNX mengunakan client Yang sama digunakan oleh NoMachine.

Kelebihan mengunakan FreeNX adalah anda tidak perlu menghidupkan X windows pada server , namun anda boleh mengawal mengunakan antaramuka X dari PC anda sama ada mengunakan Windows , Linux mahupun MAC osx

cara pemasangan

#sudo vi /etc/apt/sources.list

masukan maklumat terbabit di bawah fail ubuntu anda

deb http://ppa.launchpad.net/freenx-team/ppa/ubuntu VERSION main
deb-src http://ppa.launchpad.net/freenx-team/ppa/ubuntu VERSION main

ubah VERSION mengikup versi ubuntu/debian anda .

bena key

#sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 2a8e3034d018a4ce

update ..

#sudo apt-get update

memasang aplikasi

#sudo aptitude install freenx

#sudo /usr/lib/nx/nxsetup --install


selesai ...

untuk client pula anda boleh mengunakan client noMachine NX dapatakan di

http://www.nomachine.com/select-package-client.php


selamat mencuba ...

linux virtualization Mengunakan Proxmox

Assalamualaikum , berjumpa lagi . Kali ini asklinux ingin berkongsi pengunaan linux bagi tujuan membina virtual Environment . Projek ini yang dikenali sebagai Proxmox adalah pilihan kerana bukan sahaja ianya mudah malah ia nya mampu menyokong claster dan mengunakan antaramuka web yang mudah dan ringkas .



Di atas adalah antaramuka web nya .

Projek ini mengunakan debian sebagai destro . dan pemasangan mengunakan ISO/CD installer yang mudah dan menarik

untuk maklumat lanjut , layari

http://pve.proxmox.com