Pengenalan Dinding api -Firewall(1)

Dalam IT(Komputer) , dinding api (firewall) adalah merujuk kepada perkakasan atau perisian yang berfungsi pada persekitaran rangkaian yang menyediakan dan mengawal sesetengah komunikasi pada rangkaian yang dikawal mengikut polisi. Dinding api juga dipangil sebagai BPD (Borfer Protection Device, terutama mengikut konteks NATO, atau paket yang di tapis mengikut konteks BSD. Dinding api mempunyi fungsi asas bagi mengawal laluan rangkaian di antara zon berbeza. Zon yang biasa nya adalah zon internet (Zon yang tidak boleh di percayai) dan zon rangkaian dalaman (Zon yang boleh dipercaya). Matlamat sepenuhnya yang di diberikan adalah kawalan sambungan di antara zon yang mempunyi peringkat polisi keselamatan yang berbeza dan modul sambungan berasaskan paling tidak prinsip keistemewaan.

tatarajah/konfigurasi (configuration) dinding api yang baik memerlukan kemahiran yang baik dari pengendali (Administrator).Pengendali memerlukan kefahaman tentang protokol rangkaian dan keselamatan komputer. Sedikit kesilapan akan membuatkan ketidak berkesanan dinding api sebagai alat bagi mengawal keselamatan rangkaian.

0 comments: